Forma per te raportuar nje administrator

Raporto lojtarët që nuk kanë respektuar rregullat e Real Life Roleplay, si ne loje po ashtu edhe ne forum.

Moderator: RLRP Trial Administrators

User avatar
Clay
Retired Lead Administrator
Posts: 30
Joined: Fri Aug 04, 2017 4:42 pm
Location: 185.107.80.37 /cd/samp03

Forma per te raportuar nje administrator

Postby Clay » Fri Aug 04, 2017 6:02 pm

KY FORMAT ESHTE VETEM KUR DESHIRONI TE RAPORTONI NDONJE ADMIN!

Nese deshironi te raportoni ndonje admin, ju lutem dergoni PM tek admini i duhur:

Reportet per Trial Admins shkojn tek : Miguel

Reportet per Level 1&2 Admins shkojn tek : Miguel

Reportet per Level 3&4 Admins shkojn tek : Clay

Reportet per Level 5&6 Administrators shkojn tek : Clay


Per te raportuar perdorni formatin e meposhtem ;

TITULLI:

Code: Select all

Report per [Emrin e administratorit]

Code: Select all

[b]Emri juaj:[/b] [b]Emri i adminit qe doni ta raportoni:[/b] [b]Data dhe ora e incidentit:[/b] [b]Cfare ka ndodhur?[/b] [b]Veprimit e marre tek ju nga admini (Nese ka ndodhur ndonje)[/b] [b]Pse mendoni se kjo eshte e gabuar?[/b] [b]Evidenca:[/b]

User avatar
Clay
Retired Lead Administrator
Posts: 30
Joined: Fri Aug 04, 2017 4:42 pm
Location: 185.107.80.37 /cd/samp03

Re: Forma per te raportuar nje administrator

Postby Clay » Tue Aug 08, 2017 8:09 am

Updated - 8/8/2017


Return to “Raporto nje lojtar”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest